Note for Peter Motzfeld

Giessing: Han var af adelig Slægt som fører et Træ og en Bielke i Vaabenet. Han forlod sit Fædreland for Krigens Uroligheder, drog til Kiøbenhavn. hvor han blev Kiøbmand og Stads-Capitaine. Han kaldes Musfeld i Pontoppid. Origin. Hafnienf.
p. 329. som siger at han og 3 andre Mænd ceverede Aar 1636 for 2000 Rdlr., som samtlige Kiøbmand skulde give i aarlig Leje af Børsen til Kong Christian IV.
Fra Lars Kues (Norge) har jeg følgende:
Gammel tysk adelsslekt fra landsbyen Motzfeld nær Arnsberg i West-Phalen (?)Slekten omtales i "Deutsches Familienarchiv" Band VII som en embedsmannsslekt i byen Cleve. Slekten hadde landeiendommer allerede i 1533. Adelskap ble bekreftet 12/1 1712 (Se "Deutsches Adelslexicon" v/Knesche, 6. bind, s 370-371, samt "Ade
lslexicon der preussischen Mornarchie" bind II, s 122 og "Efterretninger om Danske Adelsmænd" bind III, s 81 og tilslutt (Norsk) Pers Hist Tidskr I, s 197, II s 272, 278).

Siderne er lavet den 6-jun-2004 med GEDHTanc Version 2.29.12   © 2003