Note for Peder Pedersen Clementin

1703 bliver han Cappelan i Aalborg, Budolphi Kirke, og derefter kaldt til præst i Tømmerby og Lild sogne i Vester Han Herred den 29/12 1708.
I 1710 - ved vielsen - står han nævnt som Peder Pedersen Clementin Præst i Kjærup. (1997: Præstegården for Tømmerby og Lild sogne ligger i Kjærup /JBH)
I 1715 d. 15/3 får han bevilling på at den længstlevende kan sidde i uskiftet bo.
Efter hans død i 1721 bliver det godkendt at døtrene arver lige med sønnen efter deres farmor.I Tømmerby Kirke findes følgende Epithafium, som er beset i 1997: I Tårnrummet er indmuret en grå kalksten med rundt indskriftsfelt - ret forvitret. (se billede under ref. materiale) I bogen om kirken står: "Denne sten er sat til minde over Peder Pedersen Clementin. Født i Aalborg 20. Juli 1678. Kappelan ved S. Budolphi Menighed i Aalborg 1703-09. Præst i Tømmerby og Lild Menigheder 1709. Gift 1710 med Karen Fogh (der senere blev gift med Henrich Nielsen Jespersen, sognepræs
t for Tømmerby og Lild). Peder blev Provst i Vester Han Herred 1713, død 27. marts 1721, begravet 7. april 1721".
I Tårnrummet findes også et "Topstykke" med monogrammer, som lyder PPC eller PPK 1721. Det kan næppe være andre end Provst Peder Pedersen Clementin 1721. (Se billede under ref. materiale)
 
I L. Vestens samling vedr. dansk præstehistorie på RA står bl.a.:
1697 blev han Student fra Viborg Skole, og i Sommeren 1700 tog han sin Embedseksamen med Haud, hvorefter han rejste udenlands.Efter Hjemkomsten blev han d. 5. Oktober 1703 præsteviet som nederste Kapellan ved Budolphi Kirke i Aalborg. En af de sidste Dage af Aaret 1708 blev han saa udnævnt til Sognepræst i Tømmerby og Lil, hvor han i Aaret 1713 blev Provst i Hanhe
rrederne. 1712 disputerede han for Magisterværdigheden.

Siderne er lavet den 6-jun-2004 med GEDHTanc Version 2.29.12   © 2003